8 juli 2020

Oproep opleidingen

Oproep voor opleiding t.b.v. Omzien naar Elkaar

In de laatste 4 maanden van het jaar 2020 staan er nog een aantal cursussen in de planning. De ‘corona-tijd’ waar we nu in leven is nog steeds een onzekere tijd. Daarom zou het kunnen zijn dat de aangeboden cursussen op een externe locatie gegeven worden of online. De kandidaten en de bestuurder die de kandidaat opgegeven heeft, worden daar tijdig van op de hoogte gebracht.

In de bijlage zijn ter informatie een aantal documenten betreffende de cursussen toegevoegd.

Er is nog ruimte voor een aantal nieuwe aanmeldingen. Door middel van bijgevoegde aanmeldingsformulieren kunt u nieuwe kandidaten opgeven. Dus het bestuur moet U opgeven. bij belangstelling graag een seintje.

 

 • Starterscursus belastinghulp – opleiding bestaat uit één dag – er zijn 3 cursussen:
 • Dinsdag 27 oktober 2020
 • Maandag 2 november 2020
 • Dinsdag 10 november 2020

 

 • Cursus Cliëntondersteuner – opleiding bestaat uit drie dagen – de data zijn:
 • Dinsdag 15 september 2020
 • Dinsdag 29 september 2020
 • Dinsdag 6 oktober 2020

 

 • Cursus aanvullende Thuisadministratie voor VOA’s – opleiding bestaat uit één dag – de datum is:
 • Dinsdag 17 november 2020

 

 • Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur – opleiding bestaat uit drie dagen – de data zijn:
 • Donderdag 29 oktober 2020
 • Donderdag 5 november 2020
 • Donderdag 12 november 2020

 

Sinds 2019 hebben wij de werkwijze veranderd. Er vinden geen kennismakingsgesprekken meer plaats.

De docenten vinden het echter wel fijn om enige informatie van de kandidaten te hebben en daarom hebben wij het volgende bedacht:

 

 • Starterscursus belastinghulp: verzoek om een korte vragenlijst, welke is toegevoegd bij het aanmeldingsformulier, in te vullen.

 

 • Cursus Cliëntondersteuner: verzoek om een korte cv op te sturen naar KBO-Brabant, info@kbo-brabant.nl, waarin vermeld wordt:
 • Naam en adresgegevens
 • Opleidingen
 • Functies in werkzame leven
 • Vrijwilligerswerk

 

 • Cursus aanvullende Thuisadministratie voor VOA’s: verzoek om bijgevoegd intakeformulier thuisadministratie in te vullen.

 

 • Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur: verzoek om een korte cv op te sturen naar KBO-Brabant, info@kbo-brabant.nl, waarin vermeld wordt:
 • Naam en adresgegevens
 • Opleidingen
 • Functies in werkzame leven
 • Vrijwilligerswerk