15 februari 2021

Koffie met een tablet

Om goed mee te kunnen in onze (digitale) samenleving, heb je tegenwoordig een smartphone, computer of tablet nodig. En… kennis over hoe dit werkt. Door de corona-crisis is het duidelijk geworden dat deze digitale mogelijkheden handig en soms zelfs noodzakelijk zijn. Er wordt verwacht dat mensen informatie opzoeken op een website, weten hoe hun DigiD werkt en dat zij videobellen met kinderen of met de huisarts. Dat wordt steeds vaker gevraagd. In 2020 is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de KBO Kring Helmond, de gemeente Helmond, de Bibliotheek Helmond Peel en afdeling Zorg&Welzijn van het ROC Ter AA.

voor meer informatie en u kunt zelfs filmpjes kijken klik hier.