19 april 2021

Bedevaart Handel

Helaas heeft het afgelopen jaar het coronavirus gezorgd voor het annuleren van alle georganiseerde groepsbedevaarten naar Handel. Wel hebben we duizenden pelgrims per auto, fiets of te voet mogen verwelkomen, die op eigen houtje toch onze kerk, de Mariakapel en het Processiepark hebben bezocht. Velen hebben in deze onzekere tijd de steun, rust en troost kunnen vinden bij Maria, zoals ze opgetekend hebben in het bezoekersboek.

meer lezen klik hieronder:

Bedevaart Handel brief Stiphout