11 september 2021

Uitnodiging ledenvergadering 2021

 

 

 

Algemene Vergadering op dinsdag 21 september 2021 om 14.00 uur in de Smed.

 

 

AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag van de schriftelijke Algemene Vergadering van 2020.
  1. Beknopt Secretarieel Jaarverslag 2020
  1. Financieel Jaarverslag 2020
  1. Verslag van de kascommissie

Aansluitend benoeming nieuwe leden kascommissie

  1. Begroting 2021
  1. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn Nel Dammer en Annelies Verhagen

  1. Toelichting programma seizoen 2021-2022
  1. Sluiting

 

Alle noodzakelijke gegevens kunt U vinden onder bestuur en jaarstukken 2020.