22 september 2021

Pensioen verhaal en?

Geachte heer, mevrouw,

Omdat de Ons Actueel pas op 27 januari verschijnt en u dan al uw Afdelingsnieuwsbrief klaar heeft voor verspreiding met de Ons (vanaf maandag 24 januari), sturen wij deze mail met een extra bericht.

De tekst luidt als volgt:

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer 

Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:

  1. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum terug te draaien.  

Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.

  1. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.  

De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.

Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marieke Hageman

medewerker communicatie en pr

T : 073-6444066

E : mhageman@kbo-brabant.nl

 

Coronabewijs op papier aanvragen

Vraag de coronapas aan via telefoonnummer 0800-1351. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat in het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs. Nadat uw gegevens zijn ingevoerd ontvangt u binnen vijf werkdagen het coronabewijs per post. Maak een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.

Soms kan men u aan de telefoon niet verder helpen. Er wordt gewerkt met het registratiesysteem van het RIVM. Bent u daarin niet bekend, dan zijn uw gegevens niet doorgestuurd. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

U bent gevaccineerd via de GGD maar hebt geen toestemming verleend uw gegevens door te sturen. Bel de GGD voor een papieren coronabewijs. Het telefoonnummer is: 0800-5090.

U bent gevaccineerd door of via de eigen huisarts. Bel de huisarts en vraag of deze de vaccinatiegegevens door wil sturen naar het RIVM. Vraag drie dagen later de coronapas aan via telefoonnummer 0800-1351.