16 oktober 2021

Oproep nieuwe opleidingen.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn is het weer mogelijk om vrijwilligers op te leiden  door KBO  Brabant.

Door middel van  aanmeldingsformulieren kunnen wij nieuwe kandidaten opgeven.

U hoeft uw belangstelling alleen maar aan ons secretariaat door te geven en wij sturen de formulieren door.

Het gaat hier over opleiding HUBA (belastinghulp),  VOA (vrijwillige ouderenadviseur)en CO (cliëntondersteuner).

 • Starterscursus belastinghulp – opleiding bestaat uit één dag – er is nog ruimte voor een aantal nieuwe aanmeldingen – er zijn 3 cursussen:
 • Vrijdag 19 november 2021
 • Dinsdag 23 november 2021
 • Vrijdag 26 november 2021

 

 • Cursus Cliëntondersteuner – opleiding bestaat uit drie dagen:

de eerstvolgende cursus zal gegeven worden in het voorjaar van 2022

 

 • Cursus aanvullende Administratieve Ondersteuning voor VOA’s – opleiding bestaat uit één dag – er is nog ruimte voor een aantal nieuwe aanmeldingen – de datum is:
 • Donderdag 2 december 2021

 

 • Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur – opleiding bestaat uit drie dagen:

de eerstvolgende cursus zal gegeven worden in het voorjaar van 2022

 

De docenten vinden het wel fijn om enige informatie van de kandidaten te hebben en daarom hebben wij het volgende bedacht:

 

 • Starterscursus belastinghulp: verzoek om een korte vragenlijst, welke is toegevoegd bij het aanmeldingsformulier, in te vullen.

 

 • Cursus Cliëntondersteuner: verzoek om een korte cv op te sturen naar KBO-Brabant, info@kbo-brabant.nl, waarin vermeld wordt:
 • Naam en adresgegevens
 • Opleidingen
 • Functies in werkzame leven
 • Vrijwilligerswerk

 

 • Cursus aanvullende Administratieve Ondersteuning voor VOA’s: verzoek om bijgevoegd intakeformulier Administratieve Ondersteuning in te vullen.

 

 • Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur: verzoek om een korte cv op te sturen naar KBO-Brabant, info@kbo-brabant.nl, waarin vermeld wordt:
 • Naam en adresgegevens
 • Opleidingen
 • Functies in werkzame leven
 • Vrijwilligerswerk

 

Mochten de docenten of beleidsmedewerkers nog vragen hebben, dan nemen zij telefonisch contact op met de kandidaat.

Als u of de kandidaat nog vragen heeft, dan graag contact opnemen met KBO-Brabant; telefoonnummer 073-6444066 of per e-mail info@kbo-brabant.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Fonsa Gosma,

secretaresse

T: 073 – 644 40 66

E: fgosma@kbo-brabant.nl

W: www.kbo-brabant.nl