20 november 2021

Koffie met tablet voortgang

Koffie met een Tablet is een samenwerking van de KBO
Kring Helmond, de gemeente Helmond, de Bibliotheek
Helmond-Peel en ROC Ter AA.
Samen zorgen zij ervoor dat informatie over digitale
mogelijkheden voor iedereen te begrijpen is.
Zowel voor mensen die een smartphone of tablet
hebben, als voor mensen die hier niet over beschikken
maar wél willen weten hoe het werkt.

klik hier voor het programma van december.

klik hier voor het programma van januari