13 januari 2023

Interesse in HUBA opleiding?

Op vrijdag 17 februari 2023 willen wij een extra starterscursus Belastinghulp organiseren. Graag willen wij u uitnodigen om eventueel nieuwe kandidaten hiervoor aan te laten melden.

De starterscursus belastinghulp bestaat uit één dag en vindt plaats in het gebouw van KBO-Brabant aan de Albert Luthulilaan 10 te ’s-Hertogenbosch. De cursus begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De aanmelding moet worden gedaan door de Kring van de KBO Afdeling, de Kringpenningmeester ontvangt hiervoor een factuur van € 135,- per deelnemer. Bij PCOB- en PVGE-aanmeldingen wordt de factuur verzonden aan de Afdeling welke de kandidaat heeft aangemeld.

Als U interesse heeft dan even doorgeven aan het bestuur van KBO Stiphout-warande.

Wij zorgen dan voor de aanmelding via de kring.

 

Als u of de kandidaat nog vragen heeft, dan graag contact opnemen met KBO-Brabant via telefoonnummer 073-6444066 of per e-mail belastingservice@kbo-brabant.nl <mailto:belastingservice@kbo-brabant.nl>  en onouwens@kbo-brabant.nl.