14 augustus 2023

inschrijven veilig op pad

VEILIG OP PAD MET UW ELEKTRISCHE FIETS Klik hier voor inschrijven.

Onder de slogan “Veilig op pad met uw elektrische fiets” organiseert onze KBO Stiphout-Warande op woensdag 4 oktober 2023 een dag waar alle facetten van het gebruik van de elektrische fiets, de verkeersveiligheid en alle ove-rige aspecten aan bod komen. Dit vindt plaats in en bij Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbach-straat 70. Dit alles is inclusief een lunch en de bijdrage zal €15,00 p.p. bedragen.
Verdere informatie na inschrijving.
Nederland is een echt fietsland. Kijk alleen al maar naar het feit dat er meer fietsen in Nederland zijn dan inwo-ners. Een aantal jaren geleden is er een nieuw type fiets bijgekomen dat nu flink aan populariteit wint: de elektri-sche fiets. De elektrische fiets is in de jaren negentig als een nieuw product op de markt gebracht. In principe is de elektrische fiets hetzelfde als een gewone fiets, alleen de elektrische fiets is uitgerust met een elektrische hulpmo-tor. Deze hulpmotor ondersteunt de fietser bij het trappen tot een snelheid van ongeveer 25 km/u. De elektrische fiets is geruisloos en tegenwoordig vrijwel niet te onder-scheiden van een gewone fiets.
Naarmate men ouder wordt neemt het reactievermogen en de fysieke conditie af, met als gevolg dat het minder gunstig uitpakt met de hogere snelheden op de elektri-sche fiets. Met het oog op de toenemende vergrijzing én de opkomst van de elektrische fiets, is er extra aandacht nodig voor ouderen op de elektrische fiets. Verder heb-ben ook medeweggebruikers minder tijd om te reageren op de snelle elektrische-fietsgebruikers.
In samenwerking met de Stichting LEV, Veilig Verkeer Nederland afdeling Helmond en de Gemeente Helmond organiseren wij deze dag op woensdag 4 oktober 2023.
Veilig op pad met de elektrische fiets
• Voorlichting over het gebruik van de E-bike
• Voorlichting fysieke voorwaarden voor gebruik.
• Verkeerstheorie en verkeersquiz
• Verkeersveiligheid en verkeersgedrag
• Rit door de stad en landelijke omgeving
• Diefstalpreventie
• Effecten van de elektrische fiets
• Fietsvaardigheid

AUTOMOBILISTENOPFRISCURSUS 2023 klik hier voor inschrijven

—Het is géén examen—
Lees ook de toegevoegde flyer bij onze INFO.
Veilig met de auto in het verkeer
Senioren zijn kwetsbaar, doordat zij vaak lang geleden het rijbewijs gehaald. Intussen zijn verkeersre-gels en -situaties veranderd en is er een ander beeld over snelheidsregimes. Ook is het vooral heel veel drukker geworden op de weg. Waarnemen, interpre-teren en snel reageren zijn noodzakelijk om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen
Daarom organiseert onze KBO Stiphout-Warande i.s.m. Stichting LEV-groep en Veilig Verkeer Neder-land afdeling Helmond een tweedaagse opfriscursus voor 50-plus automobilisten voor maximaal 36 cursis-ten op donderdag 12 en woensdag 18 oktober

Nadere informatie volgt na inschrijving.