Rikclub “de Ark”

Het jaar 2019 is voor alle deelnemers van de rikclub “de ARK “een erg mooi en gezellig jaar geweest, met veel leuke en spannende momenten.  In 2020 is onze club gegroeid van enkele deelnemers tot een club van 28 deelnemers.  Het eerste jaar hebben we in januari afgesloten met een rikwedstrijd welke zeer succesvol is verlopen.  De eerste prijs “een wisselbeker” is gegaan naar mevrouw Betsie Verstappen.  

De eerste paar maanden van het jaar 2020 hebben we nog goed en gezellig kunnen rikken. De maand maart hebben we moeten stoppen i.v.m. het virus.

We moeten ons hoofd niet laten hangen en het virus gaan bestrijden zodat we in het jaar 2021 weer met frissen moet kunnen gaan rikken.  Mijn verwachting zijn maart/april worden.

Op dat moment zal alles weer goed opgezet moeten worden en daarvoor vraagt Emmanuel:

  1. medewerkers die dat mee kunnen opzetten.
  2. Uitbreiding van leden, door, om jullie heen te kijken en overal te vragen of er rikkers zijn die mee willen spelen. Svp doorgeven.
  3. Regeltjes zullen moeten worden aangepast, zoals bij binnenkomst zal een speeltafel moeten worden getrokken.
  4. Spelen met geld is in de Ark niet toegestaan. We moeten zorgen voor een alternatief systeem.

Heeft u nog ideeën dan verzoek ik u deze door te geven.

Adres:  Rikclub de Ark  Bachlaan 54  5707RP  tel. 0654624759

Email: rikken-ark@kpnmail.nl.

Veel gezondheid toegewenst.   Emmanuel Verleg