SECRETARIEEL JAARVERSLAG  KBO STIPHOUT-WARANDE 2020

 

 

 

2020 was een jaar, waarin helaas heel veel geplande activiteiten niet door konden gaan vanwege corona.

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten was de belangenbehartiging van onze leden en van de ouderen in het bijzonder. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met diverse instanties.

 

BESTUUR:

 

Het Bestuur bestaande uit Frans v.d. Kimmenade, Frans v.d. Horst, Nel Dammer, Annelies Verhagen, Jeanne Kuijpers-Gielen, Will. Ederveen en Theo van Beek, vergaderde 9 keer, waarvan 2 keer online via Zoom.

De Algemene Ledenvergadering werd schriftelijk gehouden. In 2020 was aftredend en herkiesbaar onze voorzitter Frans van de Kimmenade. Hij werd herkozen met algemene stemmen. Er werden geen tegenkandidaten gesteld.

In 2020 werd de geheel vernieuwde website verder ontwikkeld en uitgebouwd.

 

 

VASTE ACTIVITEITEN:

 

- Gym                         - Wandelen                            - Koffiemorgen bij de Keyser           

- Tai Chi                     - Leeskring                            - Fietsen                                

- Biljarten                   - Kunstgeschiedenis              - Repair Café

- Kienen                     - Eetclub                               - Stappen en Happen

- Rikken                     - Koffiemorgen bij de Ark   - Schildercursus

- Jeu de Boules toernooi                                          - Bloemschikken

                                  

Alle contactpersonen staan vermeld in het Jaarboekje.

Het Repair Café werd in 2020 omgedoopt tot Corona Repair Service. Mensen kunnen een e-mail sturen of bellen wanneer zij iets te repareren hebben.

Gym en Tai Chi hebben voor zover mogelijk in de buitenlucht plaats gevonden.

 

De activiteitencommissie was van plan om veel bijeenkomsten en excursies te organiseren, maar bijna alles moest worden geannuleerd in verband met corona.

Er gingen slechts drie geplande bijeenkomsten door, namelijk:

 • 14 januari Bezoek aan Het Speelhuis met rondleiding en pianoconcert door David Hordijk
 • 29 januari Bijeenkomst nieuwe leden
 • 19 februari Bezoek aan Jan Visser Museum

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR:

 

De werkgroep Omzien naar Elkaar heeft aandacht voor onze leden bij gebeurtenissen en heeft zorg voor onze kwetsbare leden. Zij reageert op signalen die zij onder andere krijgen over eenzaamheid of sociaal isolement. De leden van deze werkgroep zorgen er voor, dat wij onze leden bij lief en leed niet vergeten.

Zij organiseerden  in 2020 in samenwerking met het Bestuur en de Activiteitencommissie onder andere onderstaande activiteiten:

 • Belcirkel
 • Ondersteuningspakketjes bezorgd met een lunch of een Merci tablet
 • Later nog eens een lunch van Ria’s eetwinkel
 • Attenties voor oma’s en opa’s
 • Bingokaart voor de “Thuisblijf stadsbingo”
 • Aan het geven van een opkikkertje in de vorm van bloemen werd door 40 mensen meegedaan
 • Met Kerst kregen alle KBO-leden een kerstkaart, de KBO-vouwtas en De Grote voor M’kaar kalender.

 

OVERIG:

 • Langdurige zieken werden bezocht en kregen een attentie, evenals leden die 80 of 90 jaar werden.
 • Van 21 leden moesten wij in 2020 afscheid nemen wegens overlijden.
 • Op 31 december 2020 had onze afdeling 643 gewone leden, 1 erelid, 9 gastleden en 42 deelnemers.
 • Het aantal nieuwe leden in 2020 was 34 en 5 deelnemers; opzeggingen/verhuisd: 16 leden en 4 deelnemers.
 • De contributie in 2020 was € 25,- per lid.
 • Andere inkomstenbronnen waren subsidie van de Gemeente Helmond, bijdrage LEV-groep voor de gym-groep, bijdrage van de Rabo Clubkascampagne, en een viertal particuliere  donaties. Het Repair Café heeft een donatie gehad van de Coovels Smits Stichting.

 

Uit dit verslag blijkt, dat onze afdeling in 2020 een moeilijk jaar heeft gehad met helaas heel weinig ledenactiviteiten.

Wij hebben hiervan een zo volledig mogelijk overzicht gegeven.

 

 

Stiphout, 16 februari  2021

 

Annelies Verhagen en Nel Dammer

Secretariaat KBO Stiphout-Warande