SECRETARIEEL JAARVERSLAG  KBO STIPHOUT-WARANDE 2019

 

 

2019 was weer een jaar, waarin wederom veel activiteiten werden georganiseerd.

Een belangrijk onderdeel van deze activiteiten was de belangenbehartiging van onze leden en van de ouderen in het algemeen. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met diverse instanties.

Onze voorzitter Frans van de Kimmenade maakte namens afdeling Stiphout-Warande deel uit van de Kringraad. Hij bezocht in dit verband diverse vergaderingen en bijeenkomsten.

De activiteitencommissie bestaande uit de volgende leden: Annie Govers, Annemarie van Daal, Annie van Gerwen, Jan Vogels, Hennie van de Kimmenade en Irma Janssens, organiseerden verschillende excursies.

 

BESTUUR

 

In 2019 was aftredend en herkiesbaar als bestuurslid Will. Ederveen en zij werd met algemene stemmen herkozen tijdens de Algemene Vergadering.
Ook de twee nieuwe bestuursleden Frans van der Horst en Paul Veweij werden met algemene stemmen gekozen.

Afgetreden in 2019 zijn Annette Kuypers en Paul Verweij.

Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden Jeanne Kuijpers en Theo van Beek, beide als penningmeester.

Het Bestuur vergaderde 12 keer.

De Algemene Ledenvergadering was op 19 maart.

In 2019 werd de Adviesgroep Omzien naar elkaar opgericht met als coördinator

Emmanuel Verleg.

Ook kwam in 2019 de geheel vernieuwde website in de lucht.

 

VASTE ACTIVITEITEN

 

- Gym                         - Wandelen                         - Koffiemorgens  

- Tai Chi                     - Leeskring                          - fietsen                                

- Biljarten                  - Kunstgeschiedenis              - Repair Café 

- Kienen                     - Eetclub                             - Stappen en Happen

- Rikken                     - Schildercursus                               

Alle contactpersonen staan vermeld in het Jaarboekje.

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE

 

De activiteitencommissie organiseerde diverse bijeenkomsten en excursies:

 • 24 januari De Wonderen van de natuur: presentatie door Ton Vogels
 • 14 februari Film “The Way” Pelgrimeren naar Santiago
 • 16 april Excursie Missieklooster Heilig Bloed
 • 21 mei Rondje Helmond per bus
 • 22 mei Rondleiding Crematorium ’t Laar
 • 3 juli Rondleiding Lambertuskerk
 • 22 augustus Bezoek Heemkunde Aarle-Rixtel
 • 15 oktober Rondleiding Trudokerk
 • 12 november Lezing “Doe goed met dementie”
 • 19 december bezoek Kerstmarkt Düsseldorf Duitsland

 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

 

 • 30  januari bijeenkomst voor de nieuwe leden
 • 19 maart Algemene Ledenvergadering
 • Op 27 maart werd een bezoek gebracht aan de Vlindertuin Costa Rica in Someren met alle vrijwilligers als dank voor hun inzet
 • 14 mei bedevaart naar Handel begeleid door Will. Ederveen
 • 18 juni jaarlijkse dagreis naar het romantische witte stadje Thorn + rondvaart Maasplassen
 • 17 juli jaarlijkse zomeractiviteit. Mogelijkheid tot deelname aan diverse activiteiten, afgesloten met de traditionele barbecue in de tuin van de Pastorie
 • 11 september Jeu de Boules toernooi
 • 24 september bijeenkomst met 85-plussers met optreden van Tonny Wijnands uit Deurne
 • 22 oktober muziekmiddag met optreden Shantykoor Dwarsgetuigd uit Nuenen
 • 19 november Infomarkt 55+ van KBO Stiphout-Warande, Zonnebloem en de Ark
  met lezing van onze voorzitter “Van Stippent naar Stiphout-Warande of van auw skoen naar nieuwe sneekers”
 • 18 december kerststukjes maken in de Ark
 • 20 december Kerstmiddag. Een gezellige middag met een optreden The Dutch Show Company, die werd afgesloten met een heerlijke koffietafel

 

OVERIG

 

 • Langdurige zieken werden bezocht en kregen een attentie, evenals leden die 80 of 90 jaar werden en leden die wegens ziekte niet bij de Kerstmiddag konden zijn.
 • Van 14 leden moesten wij in  2019 afscheid nemen wegens overlijden.
 • Op 31 december 2019 had onze afdeling 670 gewone leden, 1 erelid, 7 gastleden en 40 deelnemers.
 • Het aantal nieuwe leden in 2019 was 63 en 11 deelnemers, opzeggingen/verhuisd: 54 leden, 1 erelid en 4 deelnemers.
 • De contributie in 2019 was € 25,- per lid
 • Andere inkomstenbronnen waren subsidie van de Gemeente Helmond, bijdrage LEV-groep voor de gym-groep, KBO premieplan en crowdfunding “Voor de ouderen”, giften van de Rabo Clubkascampagne, Wijkraad Stiphout-Warande en Stichting Stiphout Aktief en enkele donaties.

 

Uit dit verslag blijkt, dat onze afdeling in 2019 een heel actief jaar heeft gehad met heel veel ledenactiviteiten.

Wij hebben hiervan een zo volledig mogelijk overzicht gegeven.

 

Stiphout, 1 maart 2020

Annelies Verhagen en Nel Dammer

Secretariaat KBO Stiphout-Warande

Hieronder kunt u het downloaden en printen

Jaarverslag KBO 2019 (1)