2 november 2023

Praat vandaag over morgen

zelfs in Europa heeft Nederland aandacht gekregen met het thema “Praat vandaag over morgen”.

We kunnen de beginnende aandacht zien op het videoverslag. klik hier

 

 

Praat vandaag over morgen

Urgent thema

Dat het een thema is dat volop leeft in de hele provincie blijkt wel uit de vele KBO-afdelingen die een beroep doen op Els om uit te leggen wat er op dit moment en in de komende jaren allemaal op de ouder wordende mens afkomt. Er tekenen zich steeds zorgelijker ontwikkelingen af rond wonen, welzijn, zorgvoorzieningen, vereenzaming, armoede, de effecten van toenemende digitalisering van de samenleving etc.

Ongeveer zestig mensen  waren aanwezig bij de start met een clip van Annique v.d. Heuvel en Maike Stevens.

klik op de clip om die te beluisteren

Tweede avond : “Langer thuis wonen”.

In een goed gevulde “de Smed” gingen we na de koffie/thee samen aan de slag en we startten met.

Wilt u meer informatie klik op https://praatvandaagovermorgen.nl/ klik op video bekijken.

de voorzitter gaf de aftrap en verwelkomde de twee gasten Edith Mosterd van KBO Brabant die na de pauze aan het woord zou komen  en Marjoleine Van Mourik van Medicura met haar gevulde stand en een uitgebreide uitleg net voor de pauze.

Al jaren is Stiphout-Warande senioren Netwerk bezig met bezorgdheid over Wonen welzijn Zorg. Die bezorgdheid zou eigenlijk gedeeld moeten worden met duizenden personen, alleen al in onze wijk, want vanwege de demografische  vergrijzing en maatschappelijke oorzaken komen we steeds rapper in de knel.

De eerste drempel daarbij is dat 90% van alle mensen dat als een taak ziet van onze overheid, de zorginstanties en de zorgverzekeraars. Dit leidt zeker tot immense kritiek en zorgt voor een moppercultuur en doemdenken zonder noemenswaardig streven naar het zoeken van oplossingen of het scheppen van ruimte. Je gaat bij de pakken neerzitten of begint pas aan het kalf te trekken als het al  verdronken is. Passiviteit alom en je buldozert de problemen voor je uit.

Wij als bestuur en als stuurgroep zien toekomst/ mogelijkheden/ kansen in de onmiddellijke omgeving/ buurt/ wijk/ vereniging als enige redmiddel. Gelukkig werden we ook ingehaald met dit idee  door onze  gemeente en daardoor kreeg “Aandacht voor Ouderen”  de ruimte om te ontstaan. Dat de gemeente die basis gedachte volledig omarmt blijkt wel uit de brief en folder van de burgemeester van “Samen voor een veilige buurt”. In dit geval gericht op veiligheid in de brede zin van het woord. Verder zijn ook de landelijke inzichten steeds duidelijker die kant opgegaan getuige de artikelen, stromingen gedachten samenvattend neergelegd in “Praat vandaag over Morgen”.

Wij zitten nu nog in de fase van bewustwording en enthousiasmering van mensen hiervoor hebben we iedereen nodig.  Vandaar de oproep van de voorzitter om iedere aanwezige als ambassadeur te benoemen.  Alleen met “ wij samen” kunnen we iets opbouwen en oplossen of voorkomen.  In de eerste avond kwam “wonen” als speerpunt naar voren. En daarom is daarover met de stuurgroep een avond voor uitgetrokken. We passeren het station van gepaste woning zoeken en doorstroming van woningen door ouderen,  want de praktijk wijst uit dat dat domein door overheid en woningbouwcoöperaties geeneens getackeld kan worden dus zijn we ingegaan op het blijven wonen in het eigen huis (al dan niet geforceerd door omstandigheden en mogelijkheden). Wat komt er dan allemaal op ons af. Gevaar, zorg, oplossingen. Het was zeker niet alleen maar luisteren maar ook van elkaar leren en daarom begonnen we met de  praatplaat. Klik op de link om die te zien Woonblad 26-04 

Opvallend was de grote diversiteit van gesprekken en vooral ook dat we zo vertrouwd zijn met onze eigen situatie, dat een begin maken met vooruit denken en valkuilen zien, toch een groot probleem was. We zien nog opa’s en oma’s die op de kleinkinderen passen tot plotseling alleen staande mannen in dit gezelschap. Ouders die volledig op hun in de buurt wonende kinderen kunnen vertrouwen tot een alleenstaande weduwe waar de zoon in een ver land zijn brood verdient en daar vele uren voor moet werken. De zorgen van morgen worden ook wel makkelijk naar morgen verwezen en het praten erover is daardoor ook wel een beetje belastend en bedreigend. De stuurgroep is blij dat er een begin is gemaakt en beseft terdege dat er nog een hele weg voor hun open ligt.

Daarna kwam Marjoleine met haar uitleg over alle zorgboog artikelen en mogelijkheden voor hulp, zodat we in de pauze met koffie of thee genoeg te bespreken hadden. Alle folders werden driftig verzameld en vinden hopelijk een goede plek voor als het nodig is en niet in de la naast het persoons-alarm wat ik van iemand hoorde. Meer informatie over Medicura klik hier.

Na de pauze kregen we een uitleg over de gevaren en oplossingen in onze eigen woning van Edith. Verder werd de gratis huistest van KBO Brabant gepromoot met de eigen woonadviseurs. Hans Droppert van onze eigen afdeling is zo’n woonadviseur en bij velen van ons al bekend door zijn huisbezoeken van “Omzien naar Elkaar”. Meer informatie over Mijn huis op maat klik hier.

De avond werd afgesloten door de voorzitter met de broodnodige vervolgvisie op dit geheel.

Op deze avond wordt het duidelijk, dat we niet alles voor iedereen zullen kunnen oplossen, maar dat ontslaat ons niet van de poging om dat wel te proberen.

We hebben straks buurtcirkels, buurtschappen, verenigingen en dergelijke nodig om elkaar te steunen en vooruit te helpen.  De schaal om zeer dichtbij de oplossing te vinden is correct maar met veel valkuilen.  Allereerst missen we de link naar de professionals die door de overheid betaald worden om de zorg op zich te nemen op veel terreinen. Zorginstellingen, Jibb+, cultuurcontact, ouderenbonden,  Lev.  We missen de duurzaamheid en de financiële armslag om een duurzame oplossing te bereiken en we zien een ontzettende diversiteit in mogelijkheden en kansen in alle buurten en wijken alleen al in de gemeente Helmond. Hiervoor is de weg al voorbereid door het gestalte krijgen van “Aandacht voor Ouderen” waar we de binding krijgen met de professional en de link naar de gemeente. Juist samen kunnen we de “droom” van een oplossing benaderen

Conclusie: De start moet gegeven worden door verbinding van mensen dichtbij en dat moet worden gezekerd door de professionals die helpen waar het moet en het pad zal blijvend geëffend moeten worden door overheid/ gemeente/ wijkraad of andere geïnteresseerde verbindende verenigingen als Stiphout-Warande Senioren netwerk. Een voorbeeld daarvan is op stapel staande activiteitendag op 17 juli waar verbinden het hoofdthema is, naast samen bewegen en sporten.

Dus deze avond krijgt een logisch vervolg. We gaan waarschijnlijk de volgende avond al werken met Aandacht voor ouderen in de opzet van de avond.

Houd dus deze site en de nieuwtjes van “Praat vandaag over morgen” goed in de gaten.

 

De stuurgroep “Wonen, welzijn, zorg” met het thema “Praat vandaag over Later”.

Als U zich bij de stuurgroep wil aansluiten vinden wij dat fantastisch geef maar een seintje aan de voorzitter. voorzitter@kbo-stiphoutwarande.nl

Hier een uitgebreid verslag van “Aandacht voor Ouderen” klik voor de link.

en dan hebben we nog de foto’s  van de eerste avond. klik hier

Wilt u meer informatie klik op https://praatvandaagovermorgen.nl/

ook Helmond is in beweging: Praat vandaag over morgen