2 november 2023

Praat vandaag over morgen

Verslag van  de bijeenkomst “VOORUIT ZIEN NAAR MORGEN”

 

Praat vandaag over morgen

 

Els van Daal, projectleider wonen en zorg bij KBO-Brabant, kwam naar Stiphout voor de aftrap van ons project ‘ZORGEN VOOR MORGEN – Praten over later’.

Urgent thema

Dat het een thema is dat volop leeft in de hele provincie blijkt wel uit de vele KBO-afdelingen die een beroep doen op Els om uit te leggen wat er op dit moment en in de komende jaren allemaal op de ouder wordende mens afkomt. Er tekenen zich steeds zorgelijker ontwikkelingen af rond wonen, welzijn, zorgvoorzieningen, vereenzaming, armoede, de effecten van toenemende digitalisering van de samenleving etc.

Ongeveer zestig mensen  waren aanwezig bij de start met een clip van Annique v.d. Heuvel en Maike Stevens.

klik op de clip om die te beluisteren

Na deze prachtige opening legde de voorzitter uit dat wij als KBO Stiphout-Warande pas aan het begin staan van een traject wat begon met het rapport “Visie van gemeente:  wonen, welzijn zorg 2023-2030″.

Aandacht voor Ouderen (AvO) pilot project al opgestart in Brandevoort. “Praten over later“ . Wij zitten in de fase van Bewustwording en hier zijn wij mee bezig en starten vandaag met de eerste groepsbespreking -vraag aan jullie om dit als ambassadeurs als inktvlek te verspreiden ook voor niet KBO-ers en jongeren en dat kan als lid van de stuurgroep nog beter. Een aantal bijeenkomsten als stimulering en enthousiasmering en knelpunten in zicht en onder de directe praktische aandacht te brengen. Later stappen wij in met de gemeente en AvO om  meer financiële armslag te hebben, voor pr, oproep van mensen folders en publiciteit.

Basisgedachte is in beeld brengen van je eigen situatie op de netwerkkaart, waar je staat als er iets gebeurt als in het aanvangslied. We zien en accepteren de problemen-we zien de terugtrekkende sociale zorg van bestuurders we zien de aftakelende mogelijkheden van de professionele zorginstrumenten

Netwerkkaart / placemat om je sociale contacten in beeld te brengen.

Toen volgde een indrukwekkende lezing van Els van Daal en na de pauze zette Els ons actief aan het werk met een “denk casus “alleen al om de noodzaak van handelen te onderstrepen. ook kregen we van de stuurgroep een groot formulier waar beginnende gespreksonderwerpen aangegeven konden worden voor de aanzet van komende gespreksonderwerpen.

Dus samenvattend: het was geen avond om terug te kijken wat er allemaal fout is aan deze wereld  op dit moment en de oorzaken die tot dit alles geleid  heeft, maar een startpunt om te denken wat kunnen we hier samen aan doen om dit allemaal het hoofd te bieden.

De uitnodigende boodschap zal zijn dat het steeds belangrijker wordt om tijdig over al dit soort kwesties na te denken en zo nodig al maatregelen te nemen. Dat alles om vooral zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te houden. ook de jongere generatie van 50+ moet hiervoor worden aangezet omdat die tegen nog grotere obstakels zullen aanbotsen.

De hoop werd uitgesproken dat alle bezoekers zich zouden opwerpen tot ware ambassadeurs van onze doelstellingen van deze avond en dat dit nog meer geïnteresseerden moet opleveren, want allen samen kunnen we de doelstelling halen.

Ook werd een oproep gedaan naar nieuwe stuurgroep mensen, want samen kun je meer aan dan alleen.

Durf ervoor te gaan en geef je op. voorzitter@kbo-stiphoutwarande.nl 

De stuurgroep “Wonen, welzijn, zorg” met het thema “Praten over Later”.

en dan hebben we nog de foto’s . klik hier

Wilt u meer informatie klik op https://praatvandaagovermorgen.nl/

ook Helmond is in beweging: Praat vandaag over morgen