Bestuursleden

Frans van de Kimmenade  Voorzitter

                  
Frans van der Horst       Vice Voorzitter

                 

Nel Dammer  Secretaris                 Annelies Verhagen  Notulant

                                                 

Jeanne Kuijpers Penningmeester                 

 

                                                        

              

                                           

Will. Ederveen Lid