Bestuursleden

Frans van de Kimmenade  Voorzitter

                  
Frans van der Horst       Vice Voorzitter

                 

Nel Dammer  Secretaris  Annelies Verhagen  Secretaris

                                                 

Jeanne Kuijpers Penningmeester     Theo van Beek Penningmeester      

                                                           

                                               Will. Ederveen Lid