verslag van etentje:   gezamenlijk etentje via de KBO op 28-2-2019 

Etentje buiten de deur

Wanneer: elke laatste donderdag
van de maand

Bekijk de INFO voor tijd en plaats.

Kosten: eigen rekening
Coördinator: Anne Marie van Daal
tel:0492 52 30 89
email: amvandaal@hotmail.nl