Koffie met een Tablet is een samenwerking van de KBO
Kring Helmond, de gemeente Helmond, de Bibliotheek
Helmond-Peel en ROC Ter AA.
Samen zorgen zij ervoor dat informatie over digitale
mogelijkheden voor iedereen te begrijpen is.
Zowel voor mensen die een smartphone of tablet
hebben, als voor mensen die hier niet over beschikken
maar wél willen weten hoe het werkt.

Laatste persbericht: persbericht-Koffie-met-een-tablet.pdf

plaatsen en onderwerpen: ook in de Ark

Koffie met een Tablet is een samenwerking tussen KBO Kring Helmond, gemeente Helmond, de afdeling Zorg&Welzijn van het ROC Ter AA en de Bibliotheek Helmond-Peel.

De bijeenkomsten zijn geschikt voor mensen die al een smartphone of tablet hebben, maar ook voor mensen die hier niet over beschikken maar wél willen zien hoe het werkt.