Algemene  Jaarvergadering 2020

Ja, u leest het goed: Ledenvergadering, jaarvergadering. Zouden we dan toch bij elkaar gaan komen? Nee, daar zien we op dit moment nog niet de mogelijkheid voor. U herinnert zich vast wel, dat we de bijeenkomst van 17 maart 2020 abrupt moesten annuleren. Voor die middag stond  de jaarvergadering gepland waarbij het bestuur verantwoording zou afleggen over 2019  en andere jaarstukken zouden worden gepresenteerd. Corona maakte overal een eind aan. Een Lock down volgde.

 Iedere afdeling is statutair verplicht om jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houdenBij veel afdelingen kon de geplande ALV dit voorjaar niet doorgaan…
De suggestie om toch een ledenvergadering te houden en wel op de moderne digitale manier was een optie. Maar het bestuur ziet voor onze afdeling geen mogelijkheden in livestream, zoom of zelfs telefonisch vergaderen. Daarom hebben we besloten deze vergadering schriftelijk te houden.

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt het jaarverslag van 2019 gepresenteerd. Dit jaarverslag vindt u onverkort op deze website. Het financiële verslag 2019 en de begroting 2020 vindt u ook op de website. De kascontrolecommissie heeft vóór de coronacrisis de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Met vragen naar aanleiding van de jaarrekening en begroting kunt u ook terecht bij de voorzitter. Mocht u heel graag een geprinte versie van het jaarverslag  etc. willen ontvangen, neem dan contact op met onze voorzitter.

Het bestuur heeft er bewust voor gekozen het adres en telefoonnummer van de voorzitter te gebruiken voor vragen en reacties, omdat ook tijdens een echte vergadering de vragen in eerste instantie terecht komen bij de voorzitter. Hij kan dan eventueel vragen doorgeven aan de penningmeester, secretaris of redactie. We hopen dat u er echt even voor gaat zitten en de vrijheid neemt om te reageren. U kunt terecht tot 17 oktober bij:

 Frans van de Kimmenade  (voorzitter), tel 0492 546 000

 e-mail:  voorzitter@kbo-stiphoutwarande.nl 

In de INFO  van december en op onze site kunnen we dan terugkomen op de vragen en opmerkingen.