Lezingenreeks  kunstgeschiedenis  KBO Stiphout-Warande  2021-2022

 

Met ingang van oktober 2021 gaan we beginnen met de nieuwe lezingenreeks

Kunstgeschiedenis via Zoom.                                                                   

Er zijn 5 lezingen over verschillende periodes uit de kunst. De onderwerpen zijn in overleg met de groep gekozen.                 

Het is moeilijk om uit te gaan van boeken en daarom wordt elke les het materiaal in de vorm van een uitgebreide handout gratis digitaal aangeboden.

Als je de handout per post wil, dan zijn de kosten € 5,00 voor het drukwerk € 2,00 en € 3,00 voor de postzegels.

In verband met het coronavirus starten we met de lezingen via Zoom, waar we allemaal tegelijk aan de pc zitten. Er kunnen vragen gesteld worden, dat is geen probleem.

Als je de instructies voor de installatie van Zoom wilt ontvangen, geef dat dan aan. Aan de oud-leden heb ik die al gestuurd. Voorafgaand aan elke lezing krijg je een uur van te voren de link waarop je moet drukken om aan de lezing deel te nemen. Aan het eind van de lezing vervalt de code. De volgende keer krijg je een nieuwe code een uur van te voren.    

De lezingen worden gehouden op de woensdagmiddagen van 14.00-1600 uur en de woensdagavonden van 20.00-22.00 uur per Zoom. De kosten zijn € 35,00.
€ 14,00 voor de lezingen in 2021 en € 21,00 voor de lezingen in 2022. De betaling loopt via de penningmeester van KBO Stiphout-Warande. Heeft u een machtiging afgegeven dan vindt incassering automatisch plaats. Contact KBO Stiphout Warande penningmeester@kbo-stiphoutwarande.nl of  0492-537078. Echtparen betalen eenmaal de bijdrage.   Tijdens de Zoom periode betalen echtparen 1x de kosten.    

KBO Stiphout  IBAN: NL 98 RABO 0149 6956 75 o.v.v. kunstgeschiedenis

Opgave: Ine Pels 0644264189 /040-2442984, email: i.pelsvandeven@gmail.com

Programma:

Woensdag 06-10-2021 Frida Kahlo   1907-1954
Woensdag 24-11-2021 Rafaël  1483-1520
Woensdag 12-01-2022 Giovanni Bernini 1598- 1680
Woensdag 02-03-2022  Caspar David Friedrich 1774-1840
Woensdag 06-04-2022 Matisse 1869-1954