26 november 2023

Enquête bij “praten over later”

Enquête die op de bijeenkomst zijn uitgedeeld

Op de avond van “Praten over later” heeft de stuurgroep een vragenformulier voorgelegd waarop een aantal keuzes stonden met kernvragen. Ze waren tot 7 hoofgroepen verenigd met steeds daarbij een aantal denkvragen. Al deze hoofdgroepen zouden aanleiding kunnen worden tot een nieuwe gespreksronde met een groep belangstellenden. De stuurgroep kon dan die punten uitwerken en met dit onderwerp een praktische en doelgerichte avond op gaan bouwen. Om te weten waar de meeste knelpunten, vragen of de meeste belangstelling naar uitging werd dit vragenformulier opgesteld en gevraagd het hoofddoel aan te kruisen.

Hier volgt het complete formulier ter informatie: klik hier. PRATEN OVER LATER.6docx

met het pijltje linksboven kunt u weer hier terugkomen.

Als U dat gelezen heeft kunt U hier kiezen uit de verschillende hoofgroepen en omdat we dan het email hebben zal de stuurgroep U zeker uitnodigen bij het  vervolg van groepsgesprekken.

klik hier om de enquête in te vullen