15 december 2023

2024.02 Inschrijfformulier

BEZOEK AAN UITVAARTCENTRUM DE GROOF  (klik voor in te schrijven)

(beslist een bezoekje waard, ook zonder aanleiding)

 

Tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk ligt een bijzonder uitvaartcentrum. Het heeft alles in huis om een compleet afscheid te verzorgen voor uw dierbare overledene. Er is gelegenheid om op te baren, de afscheidsdienst te houden, de crematie te laten plaatsvinden en aansluitend een koffietafel.

Hoe dat allemaal kan binnen onder dat ene dak kunt u met eigen ogen gaan bekijken tijdens een rondleiding die ons aangeboden wordt.

Op donderdag 7 maart om 19.30 (welkom vanaf 19.15 u.) zijn wij daar welkom. We krijgen eerst een presentatie te zien, vervolgens worden we rondgeleid en tenslotte is er onder het genot van koffie/thee gelegenheid om nadere vragen te stellen. Rond 21.00 verwachten we weer naar huis terug te keren.

DE LEDENVERGADERING 2024 OP 19 MAART(klik voor in te schrijven)

Het bestuur nodigt U uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag  19 maart a.s. om 14.00 uur in De Smed. Zaal open om 13.30 uur

AGENDA:

 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen van 21 maart 2023. De notulen zullen beknopt worden behandeld. De verslagen kunnen op aanvraag per email worden toegezonden .
  3. Jaarverslag secretariaat 2023
  4. Financieel verslag 2023
  5. Verslag van de kascommissie

Benoeming nieuwe leden kascommissie

  1. Begroting 2023
  2. Bestuursverkiezing

-Aftredend en herkiesbaar Nel Dammer en Annelies Verhagen.

-Voorstellen nieuw bestuurslid Peter van de Laar

  1. Toelichting programma seizoen 2024-2025
  2. Sluiting

 

Alle verslagen en financiële stukken staan op onze site, maar U moet daar wel voor inloggen, omdat dat alleen voor onze leden toegankelijk is.

Heeft U vragen dan moet U die sturen naar de voorzitter voorzitter@kbo-stiphoutwarande.nl en dan kunnen we die een juiste plek geven om die te beantwoorden. U kunt dit ook schriftelijk doen op de vergaderdag 19 maart en de vraag dan voor de vergadering even inleveren.